Publikace

Publikační činnost, mám tím na mysli dosud dvě vydané knihy, je jednou z dalších aktivit, kterou v mém případě můžeme nazvat hobby, neboť rovněž nepatří do kategorie výdělečných činností.

Vyplynula víceméně z donucení na základě televizních dokumentů. V jednom případě to byl oprávněný požadavek mého poradce Prof. PhDr. Miloše Trapla CSc. z filozofické fakulty v Olomouci informovat nejen vědeckou veřejnost poněkud více, než tomu bylo v televizní podobě – jednalo se o podrobné zmapování závěrečné etapy života zakladatele lidové strany, prvorepublikového a poválečného ministra, premiéra londýnské vlády Msgre. Jana Šrámka.

Dokument byl vysílán k výročí úmrti Jana Šrámka v roce 2006, knižně pak vyšel v Karmelitánském nakladatelství v roce 2007. Ve stejném nakladatelství vyšla i druhá publikace Putování po poutních místech, tady šlo nejprve o požadavek České televize, který jsem odmítl s vysvětlením, že to téma jsem patřičně ztvárnil v televizní podobě a navíc nebyly k dispozici potřebné fotografie, na které nebyl při natáčení čas. Nakonec jsem se ale nechal umluvit. Nejen televizní divák totiž chtěl vědět, jak se vůbec cyklus dokumentů s herci Josefem Somrem a Ladislavem Lakomým natáčel.

Ukázky z tvorby

Zemřel pod cizím jménem

Dramatický závěr života Jana Šrámka,kniha přináší dosud nepublikované informace o životě exministra Šrámka v letech 1948-56.
(Karmelitánské nakladatelství, 2007)

Putování po poutních místech

Kniha navazuje na úspěšný televizní seriál dokumentů o poutních místech Čech, Moravy a Slezska
(Karmelitánské nakladatelství, 2007)